bg_image

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, wprowadzone na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., stanowi nowy typ procedury restrukturyzacyjnej dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Główną zaletą tego postępowania jest minimalizacja udziału sądu oraz automatyczna ochrona
przed wierzycielami przez okres 4 miesięcy od jego rozpoczęcia. Obecnie ponad 90% postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych jest w tym uproszczonym trybie.

Przebieg uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest następujący:

 1. Zawarcie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie nadzorował całe postępowanie.
 2. Przedsiębiorca składa doradcy spis wierzytelności, w tym tych spornych, wstępne propozycje układowe oraz określa dzień układowy.
 3. Po spełnieniu powyższych wymogów, przedsiębiorca składa obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu UPR, co daje mu ochronę przed egzekucjami wierzycieli przez ten czas (z wyjątkiem zajęcia rachunków bankowych).
 4. Nadzorcą układu zostaje licencjonowany doradca, z którym przedsiębiorca podjął współpracę. On weryfikuje spis wierzytelności, w tym sporne, oraz wspólnie z przedsiębiorcą przygotowują plan restrukturyzacyjny. Nadzorca prowadzi także negocjacje z wierzycielami.
 5. Wierzyciele głosują nad układem na proponowane przez przedsiębiorcę propozycje.
 6. Kluczowy moment to złożenie wniosku o zatwierdzenie układu w ciągu czterech miesięcy od daty obwieszczenia w MSiG. Brak wniosku powoduje umorzenie postępowania.

Oferta Usług Prawnych w Zakresie Restrukturyzacji Dla Firm

Z przyjemnością prezentujemy naszą ofertę usług prawnych z zakresu restrukturyzacji, skierowaną do przedsiębiorców i firm, które stoją przed wyzwaniami związanymi z koniecznością dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych, finansowych lub prawnych.

Zakres Usług:

 1. Analiza Sytuacji Prawnej i Finansowej:
  • Pełna analiza sytuacji prawnej i finansowej firmy.
  • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i obszarów wymagających restrukturyzacji.
 2. Opracowanie Strategii Restrukturyzacyjnej:
  • Indywidualne opracowanie strategii restrukturyzacyjnej dostosowanej do unikalnych potrzeb i celów klienta.
  • Propozycje działań naprawczych i optymalizacyjnych.
 3. Negocjacje z Wierzycielami:
  • Przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami w celu uzyskania korzystnych warunków spłaty zobowiązań.
  • Negocjacje warunków umów z dostawcami, bankami i innymi instytucjami finansowymi.
 4. Przygotowanie Planu Restrukturyzacji:
  • Opracowanie kompleksowego planu restrukturyzacyjnego, uwzględniającego aspekty finansowe, prawne i operacyjne.
  • Wspieranie klienta w procesie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przedstawienia planu wierzycielom i sądom.
 5. Reprezentacja Prawna:
  • Pełna reprezentacja klienta w procesie sądowym związanych z restrukturyzacją.
  • Monitorowanie postępów i aktywne zarządzanie procesem restrukturyzacyjnym.

Dlaczego My?

 • Doświadczeni prawnicy specjalizujący się w restrukturyzacji firm.
 • Skuteczne rozwiązania dostosowane do unikalnych potrzeb każdego klienta.
 • Zdolność do szybkiego reagowania na zmiany i dynamiczne sytuacje.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w celu omówienia indywidualnych potrzeb Państwa firmy. Jesteśmy gotowi służyć profesjonalnym wsparciem i pomóc w skutecznej restrukturyzacji.